Printing NOW NOW NOW

Printing NOW NOW NOW

     

Ready to go

SONY DSC

     

Vintage finish, vintage print # 2

IMG_0700

     

Vintage finish, vintage print # 1